Theaterschrift nummer 2. De tekst en zijn varianten

Inleiding en Inhoudstafel

Theaterschrift Oct 1991Dutch

item doc

Contextual note
Dit zijn enkel inleiding en inhoudstafel van dit nummer van Theaterschrift. Klik hier voor een PDF van het gehele nummer.

Inleiding

Dit tweede nummer van de Theaterschriften van Kaaitheater behandelt het thema van het gebruik van de tekst in zeer uiteenlopende voorstellingen die in, rond en buiten Kaaitheater werden gemaakt.

- Bij het werken aan dit nummer werd het bewustzijn scherper gesteld van wat de ral en de betekenis van dergelijke schriften in ons werk kunnen zijn. Uiteraard gaat het om een verdieping van de reflexieve dimensie van het dramaturgische werk (begeleiding van de creatieve arbeid, optimalisering van de receptie van die arbeid door het publiek, enz.). Maar tijdens het redigeren van dit schrift trad nog een andere gedachte op de voorgrond: wie iets zinnigs over theater- of dansvoorstellingen wi! zeggen, kan deze voorstellingen zelf als analysemateriaal nemen en ze van buiten af gaan beschrijven; in dit schrift willen wij vnl. de blik van binnen uitaanwezig stellen door zo nauwkeurig mogelijk te registeren wat de artiesten over hun eigen werk vertellen. De dramaturgische reflectie krijgt hierdoor meer en meer de functie van het bouwen van een brug, van het zoeken naar dat smalle pad dat de binnenwereld van de creatie verbindt met de buitenwereld van zijn perceptie.

- In het colofon van het eerste schrift werd vermeld dat deze publicatie een gezamenlijk initiatief was van Kaaitheater (Brussel), Felix Meritis (Amsterdam) en Hebbel theater (Berlijn), zonder dat dit gegeven in het schrift zelf zichtbaar werd. Vanaf het derde nummer van de Theaterschriften zal de internationale bekommernis die aan de basis lag van deze publicatie, een reële inhoud krijgen; van dan af zullen de schriften het resultaat zijn van gezamenlijke redactionele en financiële inspanningen van de drie vermelde partners, aangevuld met Theater am Turm (Frankfurt) en Szene (Salzburg). Gezien de intense samenwerking die er tussen al deze theaters bestaat op het vlak van creatie en productie, leek het ons een logische en organische weg om aan 'het nadenken over dat werk' eveneens een gemeenschappelijke basis te geven. Het werken binnen de grote culturele puzzel die Europa heet, wordt hierdoor voor ons opnieuw een beetje concreter.

 

Marianne Van Kerkhoven

 

 

Inhoudstafel

 

Inleiding

De tekst en zijn varianten, deel een

Zoeken naar een context

 

"Het staat op de scene, dus noemen we het theater"

een gesprek met Josse De Pauw en Peter van Kraaij

 

"Je bedenkt dat niet, het ontstaat"

een gesprek met Willy Thomas en Guy Cassiers

 

"Ik schrijf en werk om de dingen betel' te verstaan"

een gesprek met Jan Fabre

 

"Met kunst bezig zijn is voor mij een manier van overleven"

een gesprek met Jan Lauwers

 

"Je stem is een deel van je lichaam"

een gesprek met Anne Teresa De Keersmaeker

 

"Toneelspelen is in eerste instantie gewoon lezen en daarna iets doen"

een gesprek met Jan Joris Lamers

 

De tekst en zijn varianten, deel twee

Zoeken naar gelijke noemers