Theaterschrift nummer 1. Over acteren

Inleiding en Inhoudstafel

Theaterschrift Feb 1991Dutch

item doc

Contextual note
Dit zijn enkel inleiding en inhoudstafel van dit nummer van Theaterschrift. Klik hier voor een PDF van het volledige nummer.

Inleiding

Het eerste nummer van de Theaterschriften van Kaaitheater ligt voor u : een waarin de problematiek van het acteren centraal staat. In volgende afleveringen wij telkens andere thema's aan.

De Theaterschriften maken deel uit van het globale werk van Kaaitheater, waarin de relatie kunstenaar - toeschouwer de belangrijkste as is. Het produceren en presenteren van theatervoorstellingen is uiteraard onze eerste prioriteit; daarbij zoeken wij steeds naar wegen om de receptie van de producties te optimaliseren. De dramaturgische begeleiding van de creatieve arbeid, heeft in ons werk dan ook altijd een vooraanstaande plaats ingenomen.

Deze schriften liggen in het verlengde van het dramaturgische werk dat in en om de producties en presentaties van Kaaitheater gebeurt, maar ze gaan deze producties ook te buiten. Met deze schriften willen wij de arbeid van artiesten in en rond Kaaitheater in een context en in een tijd plaatsen, en ook onderling met elkaar verbinden. M.a.w. deze schriften willen een bredere toegankelijkheid geven aan het werk dat wij op de scene presenteren.

Bovendien vervullen deze theaterschriften o.i. een bijkomende brugfunctie : ze willen niet alleen inzichten overdragen van de kunstenaar naar zijn publiek, maar ook van de theaterpraktijk naar een meer theoretische benadering van het artistieke gebeuren.

 

Theaterschrift 1, Over Acteren, bevat vier hoofdstukken: in een inleidend artikel wordt een poging gedaan om een beschrijving van het hedendaags acteren aan te vatten; in een tweede luik komen enkele acteurs zelf aan het woord: Lineke Rijxman, Johan Leysen en Fumiyo Ikeda praten over hun vak; een derde blok introduceert enkele wat meer technische aspecten van het acteren: stempedagoge Madeleine Lehning vertelt hoe ze o.a. tegen stemtraining aankijkt; het vierde hoofdstuk handelt over groepen, ensembles; naast een situerend artikel, bevat het ook enkele korte gesprekken met vier leden van de Wooster Group, nl. Kate Valk, Ron Vawter, Peyton Smith en Willem Dafoe.

Over acteren is hiermee zeker niet het laatste woord gezegd; wij pretenderen volledigheid. Wie over acteren praat, komt onvermijdelijk ook bij regisseren terecht en bij teksten, en bij repertoire enz: wellicht allemaal thema’s voor latere afleveringen. Wat hier verzameld werd is een neerslag, een reflectie op ons werk; wij reiken materialen aan, om verder over na te denken. In het theaterbedrijf komt denken/werken meestal in dialoog tot stand. Dat is ook prettig. Met deze Theaterschriften hopen wij de dialogen over het werk uit te breiden, tot ver buiten de muren van Kaaitheater.

 

Hugo De Greef

Marianne Van Kerkhoven

 

 

Inhoudstafel

Inleiding

 

I

"Niet meer spelen, maar gespeeld worden"

Bedenkingen omtrent het acteren vandaag

 

II

"Een personage koester ik, neem ik in me"

een gesprek met Johan Leysen

"Elkaars routes accepteren"

een gesprek met Lineke Rijxman

"Een personage is iets dat meer gedefinieerd is dan ikzelf”

een gesprek met Fumiyo Ikeda

 

III

Over adem en plezier

een gesprek met Madeleine Lehning

 

IV Over gezelscbappen en ensembles . Het onderscheid tussen tonen en doen

een gesprek met Wooster Group-Ieden Kate Valk, Ron Vawter, Peyton Smith en Willem Dafoe